simanim1

meida

agudamapa

links2

תודה מאמא של שחר

הסיפור של שחר

ד"ר פורר, שלום רב

ברצוני להודות לך על טיפול מדהים בבני, שחר אליעזר.

בני, בן השבועיים, סבל מגזים ומהפרשות בעיניים. מומחה שפניתי אליו טען שאין לו לשון קשורה ("אולי גבולי"). החלטתי לפנות אלייך ואבחנת בלשון "קשורה מאוד", לטענתך.

עוד בטרם הטיפול טענת שההפרשות בעיניים נובעות מצינוריות חסומות, הקשורות במישרין ללשון הקשורה. עוד טענת, שכאבי הבטן מיוחסים, אף הם, ללשון הקשורה.

לאחר הטיפול וכפי שהבטחת, ההפרשות בעיניים כמעט נעלמו והעיוותים, בעקבות כאבי הבטן, אף הם כמעט נעלמו. הילד הרבה יותר רגוע. התחושה היא שיש לי ילד אחר !!!

אגבטענת, ששלפוחיות בשפה נובעות משפה קשורה, על אף שרוב האנשים סבורים ש"לתינוק יונק יש שלפוחיות בשפה, משום היניקה". באופן מפתיע (עבורי. בטח לא עבורך), גם השלפוחית נעלמה עוד באותו היום.

המון המון תודה.

בברכה,

מ.